•   sugestii@ctpcj.ro
  •   0264-430917

Raportul Consiliului de administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA pe sem.II si pe întreg anul 2016 aprobat în ședința AGA din 30.03.2017

Read more ...

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarului unic al Companiei de Transport Public Local Cluj-Napoca SA nr. 1 din 10.03.2016 - Planul de administrare

Read more ...

Hotărârea Consiliului de Administraţie a societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA consemnată în Procesul-verbal nr. 7 din 10.05.2016 - Situatiile financiare 2015

Read more ...

Hotărârea Consiliului de Administraţie a societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA consemnata în Procesul-verbal nr. 3 din 01.02.2016 - Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli

Read more ...

Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarului unic al Companiei de Transport Public Local Cluj-Napoca SA nr. 1 din 21.03.2016

Read more ...

Raportul aduditorului financiar independent asupra situatiilor financiare intocmite la 31.12.2015

Read more ...

Raportul pe anul 2016 al Comitetului de nominalizare si remunerare al Consiliului de administratie al CTP Cluj-Napoca

Read more ...

Situațiile financiare ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca la 6 luni, anul 2015

Read more ...

Hotărârea nr.1 a Consiliului de Administratie a societatii Compania de Transport Public Local Cluj-Napoca SA consemnanta in Procesul Verbal nr.5 din 08.05.2015

Read more ...

Hotărârea nr.1 a Consiliului de Administratie a societatii Compania de Transport Public Local Cluj-Napoca SA consemnanta in Procesul Verbal din 05.02.2015

Read more ...

Hotărârea nr.1 a Consiliului de Administratie a societatii Compania de Transport Public Local Cluj-Napoca SA consemnanta in Procesul Verbal din 05.02.2015

Read more ...

Hotărârile Consiliului de Administraţie al CTP Cluj-Napoca SA

Read more ...

CTP Cluj-Napoca

Public Transport Company S.A Cluj-Napoca is subordinated to Cluj-Napoca's City Hall Municipality.The Company provides services to the population, and its main activity is passenger transportation in Cluj-Napoca Municipality and the Metropolitan area.

Newsletter

Subscribe for the latest news.

Contact

B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128-130, 400604
Cluj-Napoca, Cluj
sugestii@ctpcj.ro
0264-430917

Search

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.