•   sugestii [at] ctpcj.ro
  •   0264-430917
  •   ANPC

A SZEMÉLYES ADATOK FELODOLGOZÁSÁNAK BIZTONSÁGPOLITIKÁJA


A személyes adatok feldolgozása és szabad forgalma okán a személyek védelméről szóló 677/2001-es törvény rendelkezéseinek megfelelően a KOLOZSVÁRI KÖZSZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT a személyes adatokat legitim célból, az alábbi alapelveknek megfelelően fogja feldolgozni.

Tájékoztató a személyes adatok védelméről
Tájékoztató a videófelvételek adatvédelméről

  1. A személyes adatok feldolgozásának alapelvei

Értesítési kötelezettség: A személyes adatok feldolgozásáról előzetesen értesült a Személyes adatok feldolgozását felügyelő országos hatóság.
Jogszerűség: A személyes adatok jóhiszeműen és a hatályos törvényeknek megfelelően kerülnek feldolgozásra.
Jól meghatározott cél:A személyes adatok gyűjtése csakis jól meghatározott célból, egyértelmű, legitim, megfelelő, releváns és indokolt módon, túlkapások nélkül történhet az adatok gyűjtésének és feldolgozásának céljához viszonyítva.
Titoktartás: Az adatok feldolgozása és felhasználása a személyes adatokra vonatkozó titoktartási irányelvek szerint történik, kizárólag az adatgyűjtés céljának megfelelően.
Az érintett személyek hozzájárulása: A személyes adatok feldolgozása a 677/2001-es törvényben foglalt személyi jogok tiszteletben tartásával történik.
Tájékoztatás: Az érintett személyt az adatokat feldolgozó intézmény tájékoztatja az adatgyűjtésről.
Adattárolás: A személyes adatokat nem tárolják tovább, mint ameddig az adatgyűjtés céljait szolgálja.
Az érintett személyek védelme: Az érintett személynek joga van hozzáférni a feldolgozott adatokhoz, ellenezni és nem alávetni magát bármely egyoldalú döntésnek, illetve a Személyes adatok feldolgozását felügyelő országos hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni sérült jogai védelmében.
Biztonság: A személyes adatok biztonságát illető technikai és szervezési intézkedéseket olyan módon állapítják meg, hogy megfelelően biztosítsák a feldolgozott személyes adatok biztonságát, véletlen vagy jogszerűtlen elpusztulásuk, elvesztésük, módosításuk, közzétételük vagy a jogosulatlan hozzáférés elkerülése végett.

  2. Az érintett személy jogai (a 677/2001-es törvénynek megfelelően)

- Joga van ahhoz, hogy évente egy alkalommal kérésre, ingyenesen kiadják az információt, hogy az adatok feldolgozásra kerültek vagy sem;
- Joga van ahhoz, hogy kérésre ingyenesen helyesbítsék, frissítsék, zárolják vagy töröljék azokat az adatokat, melyek nem felelnek meg a 677/2001-es törvénynek, kiváltképpen a részleges vagy pontatlan adatok esetén;
- Joga van megalapozott, legitim okokra hivatkozva bármely pillanatban ellenezni az adatok feldolgozását. Kivételt képeznek azon esetek, amikor a törvény másképp rendelkezik;
- Joga van a bírósághoz fordulni a 677/2001-es törvényben biztosított jogai védelmében;
- Joga van a Személyes adatok feldolgozását felügyelő országos hatósághoz folyamodni.

  3. A személyes adatok védelme

A Kolozsvári Közszállítási Vállalat RT. (CTP Cluj-Napoca SA) igazolja, hogy megfelel az alapvető adatvédelmi elvárásoknak és hogy alárendeli magát a következő alapelveknek a személyes adatok feldolgozását tekintve:

- az összegyűjtött személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági módszereket és technológiákat alkalmaz, illetve az alkalmazottakra és a munkafolyamatokra vonatkozó irányelveket betartja;
- az alkalmazottak munkaköri leírásai és munkaszerződései titoktartási klauzulát tartalmaznak;
- a Vállalat személyzete képzésben részesül a személyes adatok feldolgozásának biztonságát és bizalmasságát tekintve;
- a személyes adatok adatbázisait tartalmazó számítógépekhez való hozzáférést felhasználónév és jelszó korlátozza;
- az adatbázisokhoz való hozzáférés csak az erre felhatalmazott személyek számára engedélyezett;


Találatok: 5928

CTP Cluj-Napoca

A Kolozsvári Közszállítási Vállalat RT. a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozik. A vállalat a lakosság számára biztosít szolgáltatásokat, alaptevékenységét a Kolozsváron és a Metropolisz-övezeten belüli személyszállítás képezvén.

Hírlevél

Iratkozzon fel a legfrissebb hírekre.

Kapcsolat

B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128-130, 400604
Cluj-Napoca, Cluj
sugestii@ctpcj.ro
0264-430917

Keresés

Ez az honlap sütiket használ. Honlapunk böngészésével Ön hozzájárul a sütik által nyert információk felhasználásához. További tudnivalók itt találhatóak.