•   sugestii [at] ctpcj.ro
  •   0264-430917
  •   ANPC

Controlorii au următoarele obligaţii:

- să desfăşoare cu profesionalism, demnitate şi respect actul de control; realizarea de controale complete corecte cu mult simţ de răspundere, aplicând întocmai prevederile legale;
- echipajele de controlori bilete, asigură o activitate continuă pe traseele stabilite şi menţionează în raportul zilnic controlaele efectuate în mijşlocele de transport în comun şi toate problemele care se ivesc în timpul desfăşurării activităţii;
- activitatea de control pe trasee se efectuează în echipe de cel puţin 2 persoane;
- să-i respecte pe călători, ȋn calitatea lor de cetăţeni, contribuabili şi clienţi; in relaţiile cu publicul călător controlorii de bilete vor da dovadă de respect şi bunăvoinţă, vor evita situaţiile conflictuale pentru a nu se pune în pericol integritatea fizică;
- este interzisă irosirea timpului de lucru prin practicarea unor ocupaţii în afara sarcinilor de serviciu, chiar dacă controlorul se găseşte în cadrul traseului planificat;

Este interzisă învinuirea călătorilor fără a avea proba faptică concretă şi reală a vinovăţiei acestora, respectându-se în principal următoarele reguli:

- verificarea valabilităţii şi autenticităţii legitimaţiei de călătorie se face discret;
- dacă călătorul se dovedeşte vinovat în urma tuturor probelor administrate, cazul va fi tratat izolat, fără extinderea lui publică în mijlocul de transport, solicitându-i legitimarea acestuia cu buletinul de identitate şi numai în cazul în care nu posedă acest act se va solicita legitimarea cu alte acte ce le deţine asupra sa;
- după prezentarea actului de identitate, se va arăta în mod obiectiv şi civilizat încadrarea faptei în actul normativ de constatare şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi posibilitatea contravenientului de a achita pe loc contravaloarea unui bilet in valoare de 70 lei;
- controlorii de bilete au atribuţii de constatare a contravenţiilor la transportul în comun şi de a încheia procese verbale de contravenţie atunci când contravenienţii din diferite motive nu achită biletul in valoare de 70 lei;
- abaterea nejustificată a conducătorului auto de la traseul înscris în foaia de parcurs;
- neoprirea în staţii şi oprirea între staţiile prevăzute pe ruta respectivă;
- să urmărească starea de curăţenie exterioară şi interioară a mijlocului de transport, dacă acestea au geamuri sparte, scaune rupte, duşumea deteriorată sau alte asemenea aspecte necorespunzătoare;

Constituie abateri de la normele de muncă şi se sancţionează conform legii următoarele fapte:

- confiscarea diferitelor obiecte de la contravenienţi ca: piese vestimentare, ceasuri, telefoane, genţi, etc. bani în afara amenzii prevăzute de hotărâre;
- bruscarea contravenienţilor şi atitudine necuviincioasă faţă de aceştia în decursul stabilirii contravenţiilor;
- nepredarea prelucarii datelor personale;
- părăsirea traseului fără aprobarea şefului de tură în limita competenţei acestuia;
- consumarea de băuturi alcoolice în timpul efectuării serviciului;
- nepurtarea ecusonului în timpul efectuării controlului la loc vizibil;
- reţinerea sau primirea de la călătorii contravenienţi a unor sume de bani, în afara valorii amenzii stabilite;
- neeliberarea biletului potrivit sumei încasate şi neînmânarea acesteia contravenientului. La verificarea gestiunii, controlorii de bilete se vor supune tuturor organelor de control împuternicite de către conducerea CTP Cluj;
- toţi controlorii de bilete au obligaţia de a întocmi procesele verbale de constatare a contravenţiei la faţa locului pentru a fi comunicate efectiv (sub semnătură) contravenienţilor;

Totuşi în cazul în care din diferite motive nu poate să semneze sau refuză pur şi simplu să o facă controlorul de bilete va face menţiunea despre aceste împrejurări în procesul verbal. În asemenea situaţii, împrejurările sus menţionate trebuie adeverite de un martor iar procesul verbal urmează a cuprinde în plus numele şi domiciliul martorului, nr. şi seria actului de identitate cu menţiunea organului care l-a emis precum şi semnătura martorului. Legea îngăduie ca în lipsă de martori controlorul de bilete să încheie totuşi procesul verbal arătând însă în cuprinsul său din ce cauză acesta a fost încheiat astfel.

Cu această ocazie controlorul de bilete prin procesul verbal de constatare a contravenţiei aplică şi sancţiunea:

- să oblige cerşetorii să coboare din mijlocul de transport public;
- să se poarte cuviincios şi în acord cu regulile uzuale de conviețuire în societate cu toţi călătorii din mijloacele de transport public, să aibă o ţinută decentă şi un limbaj civilizat în timpul actului de control;
- în cazul in care călătorii contravenienţi refuza să prezinte actul de identitate sau manifestă agresivitate de limbaj şi/sau fizică, să solicite intervenţia organelor abilitate;
- are dreptul şi obligaţia să ȋşi apere integritatea corporală, a sa şi a colegilor săi, dacă aceasta este ameninţată. În caz de forţă majoră să solicite intervenţia organelor abilitate. Să aibă atitudine! Să manifeste bunăvoinţă şi fermitate!

CTP Cluj-Napoca

Compania de Transport Public Cluj Napoca SA este subordonată Primariei Municipiului Cluj-Napoca. Compania prestează servicii către populaţie, principala activitate fiind transportul de persoane în municipiul Cluj-Napoca şi în zona Metropolitană.

Buletin noutăţi

Abonati-va pentru ultimele stiri.

Va puteti abona pentru a primi actualizari legate de una sau mai multe linii. Detalii aici.

Căutare

Contact

B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128-130, 400604
Cluj-Napoca, Cluj
sugestii(at)ctpcj.ro
0264-430917

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii. Afla detalii aici.